Archive for Category: Grooming – Làm đẹp

Tự điều chế màu nhuộm lông cho cún cưng từ nguyên liệu thiên nhiên

Hiện nay xu hướng nhuộm lông để làm đẹp cho cún cưng là một trong những xu hướng đang được nhiều bạn chủ hưởng ứng rầm rộ. Tuy nhiên, bạn biết đấy, các loại hóa chất trong thuốc nhuộm lông thường rất độc hại, có thể...

Read More