Archive for Category: Chó Phốc

Làm gì khi sở hữu một chú chó Alaska hoặc chó Phốc Sóc tăng động?

Từ trước đến nay không chỉ riêng giống Alaska và Phốc sóc, chó luôn được xem là loại động vật sống rất bản năng, sử dụng năng hiện thời và không có khái niệm về quá khứ hay tương lai. Vì vậy, chúng thường có những...

Read More