Archive for Category: Chó Dogo Argentino

Những giống chó bị cấm ở nhiều thành phố

Hiện nay, pháp luật về chăn nuôi được quy định rất rõ ràng và nghiêm khắc. Pháp luật này đặt ra nhằm bảo vệ con người tránh khỏi sự xâm hại của những giống chó nguy hiểm. Để có thể nắm bắt những giống chó bị...

Read More