Archive for Category: Chó

Cảnh báo 5 bệnh về mắt mà chú chó nào cũng có nguy cơ mắc phải

Đôi mắt của chó thực hiện những chức năng vô cùng kỳ diệu, đó là chuyển đổi ánh sáng phản xạ trong mắt thành các xung thần kinh để não sử dụng và nhìn thấy những vật trước mắt. Để đảm bảo chức năng này được...

Read More